به علاقه‌مندی‌ها اضافه شد.
از علاقه‌مندی‌ها حذف شد.

نمایش مرضیه

خرید بلیط خانه جوانان قم. نمایش مرضیه - کاری از مؤسسه میقات هنر: خانواده ای که به خاطر مادرشان دست به کار های خطرناکی می‌زنند.. خطر‌هایی که تبدیل به طمعی لذت بخش برای فرزندان خانواده می‌شود فرزندانی که در جنگی داخلی، بار و مسئولیت‌های بزرگ خانواده به گردن آنها افتاده است. زمان شروع اجرا : از 17 فروردین 1403 ساعت 20

×
پیگیری خرید
×