شما اینجا هستید : قم تیکت بلیط استخر قم امتیاز سنجی

امتیاز خرید بلیط
با هر خرید از قم تیکت جایزه بگیرید، هر 1000 تومان خرید 10 امتیاز.
برای دیگران با شماره موبایل خودتان خرید کنید و جایزه نقدی خود را افزایش دهید.
اعتبار کلیه امتیازات کسب شده تا پایان سال 97 میباشد.
پرداخت جایزه با کسب حداقل امتیاز 5,000 تومان امکانپذیر است.

شماره موبایل :   
عدد 7021 را وارد کنید:

پانزده خریدار برتر

قم تیکت :

رتبه شماره موبایل امتیاز کسب شده دریافت جایزه
1 0914XXX4431 20,757 تومان
2 0912XXX3212 9,651 تومان
3 0919XXX9259 9,450 تومان
4 0912XXX3074 9,209 تومان
5 0937XXX5312 8,254 تومان
6 0912XXX1347 7,414 تومان
7 0919XXX7327 6,975 تومان
8 0930XXX0897 6,770 تومان
9 0919XXX3731 6,227 تومان
10 0903XXX0504 6,165 تومان
11 0912XXX5628 6,112 تومان
12 0912XXX2570 6,093 تومان
13 0919XXX6615 5,930 تومان
14 0919XXX1201 5,116 تومان
15 0902XXX4224 5,060 تومان