به علاقه‌مندی‌ها اضافه شد.
از علاقه‌مندی‌ها حذف شد.