به علاقه‌مندی‌ها اضافه شد.
از علاقه‌مندی‌ها حذف شد.

تا پایان سال با خرید هر عدد بلیط 100 امتیاز کسب کنید و با کسب حداقل 5,000 امتیاز معادل کل امتیاز کسب شده را به تومان، دریافت کنید.
اعتبار امتیازات کسب شده تا تاریخ 28 اسفند و تعداد دفعات دریافت جایزه در هر سال، یکبار میباشد.

شماره موبایل:

لیست 15 خریدار برتر قم تیکت:
رتبه شماره موبایل امتیاز کسب شده
1 0910XXXX337 ← 4,200
2 0936XXXX190 ← 2,300
3 0919XXXX907 ← 2,000
4 0919XXXX943 ← 2,000
5 0912XXXX262 ← 1,800
6 0990XXXX906 ← 1,700
7 0911XXXX232 ← 1,700
8 0912XXXX787 ← 1,600
9 0903XXXX536 ← 1,600
10 0919XXXX421 ← 1,600
11 0991XXXX520 ← 1,500
12 0919XXXX813 ← 1,500
13 0930XXXX244 ← 1,400
14 0915XXXX112 ← 1,400
15 0903XXXX991 ← 1,400
پیگیری خرید
×