به علاقه‌مندی‌ها اضافه شد.
از علاقه‌مندی‌ها حذف شد.

تا پایان سال با خرید هر عدد بلیط 100 امتیاز کسب کنید و با کسب حداقل 5,000 امتیاز معادل کل امتیاز کسب شده را به تومان، دریافت کنید.
اعتبار امتیازات کسب شده تا تاریخ 28 اسفند و تعداد دفعات دریافت جایزه در هر سال، یکبار میباشد.

شماره موبایل:

لیست 15 خریدار برتر قم تیکت:
از زمان بازگشایی مجموعه ها پس از کرونا
رتبه شماره موبایل امتیاز کسب شده
1 0919XXXX259 ← 9,400
2 0912XXXX519 ← 3,100
3 0919XXXX671 ← 2,900
4 0990XXXX946 ← 2,400
5 0912XXXX727 ← 2,200
6 0938XXXX653 ← 1,900
7 0919XXXX327 ← 1,800
8 0991XXXX767 ← 1,800
9 0912XXXX527 ← 1,700
10 0916XXXX235 ← 1,500
11 0935XXXX897 ← 1,500
12 0939XXXX525 ← 1,400
13 0912XXXX860 ← 1,400
14 0991XXXX305 ← 1,300
15 0910XXXX934 ← 1,300
× نصب اپلیکیشن قم تیکت
پیگیری خرید
×