به علاقه‌مندی‌ها اضافه شد.
از علاقه‌مندی‌ها حذف شد.

تا پایان سال با خرید هر عدد بلیط 100 امتیاز کسب کنید و با کسب حداقل 5,000 امتیاز معادل کل امتیاز کسب شده را به تومان، دریافت کنید.
اعتبار امتیازات کسب شده تا تاریخ 28 اسفند و تعداد دفعات دریافت جایزه در هر سال، یکبار میباشد.

شماره موبایل:

لیست 15 خریدار برتر قم تیکت:
از زمان بازگشایی مجموعه ها پس از کرونا
رتبه شماره موبایل امتیاز کسب شده
1 0919XXXX259 ← 12,300
2 0919XXXX671 ← 3,800
3 0912XXXX519 ← 3,700
4 0919XXXX352 ← 3,600
5 0936XXXX190 ← 3,200
6 0990XXXX946 ← 2,400
7 0912XXXX727 ← 2,200
8 0916XXXX235 ← 2,100
9 0912XXXX820 ← 2,000
10 0910XXXX075 ← 2,000
11 0938XXXX653 ← 1,900
12 0919XXXX327 ← 1,800
13 0991XXXX767 ← 1,800
14 0912XXXX527 ← 1,700
15 0911XXXX679 ← 1,600
× قایق سواری را حتما امتحان کنید!
پیگیری خرید
×