به علاقه‌مندی‌ها اضافه شد.
از علاقه‌مندی‌ها حذف شد.

تا پایان سال با خرید هر عدد بلیط 100 امتیاز کسب کنید و با کسب حداقل 5,000 امتیاز معادل کل امتیاز کسب شده را به تومان، دریافت کنید.
اعتبار امتیازات کسب شده تا تاریخ 28 اسفند و تعداد دفعات دریافت جایزه در هر سال، یکبار میباشد.

شماره موبایل:

لیست 15 خریدار برتر قم تیکت:
رتبه شماره موبایل امتیاز کسب شده
1 0910XXXX337 ← 4,900
2 0901XXXX358 ← 4,300
3 0933XXXX746 ← 3,700
4 0903XXXX932 ← 3,100
5 0937XXXX543 ← 2,900
6 0912XXXX787 ← 2,800
7 0935XXXX685 ← 2,800
8 0919XXXX943 ← 2,800
9 0990XXXX906 ← 2,700
10 0991XXXX520 ← 2,600
11 0992XXXX650 ← 2,600
12 0939XXXX558 ← 2,600
13 0919XXXX192 ← 2,500
14 0937XXXX392 ← 2,500
15 0901XXXX499 ← 2,500
پیگیری خرید
×