به علاقه‌مندی‌ها اضافه شد.
از علاقه‌مندی‌ها حذف شد.

تا پایان سال با خرید هر عدد بلیط 100 امتیاز کسب کنید و با کسب حداقل امتیاز 5,000 معادل کل امتیاز کسب شده را به تومان، دریافت کنید.
اعتبار امتیازات کسب شده تا تاریخ 28 اسفند و تعداد دفعات دریافت جایزه در هر سال، یکبار میباشد.

شماره موبایل:

لیست 15 خریدار برتر قم تیکت:
از زمان بازگشایی مجموعه ها پس از کرونا
رتبه شماره موبایل امتیاز کسب شده
1 0919XXX9259 ← 3,100
2 0919XXX7327 ← 1,500
3 0919XXX5671 ← 1,500
4 0939XXX5525 ← 1,400
5 0902XXX5524 ← 1,100
6 0912XXX4727 ← 1,000
7 0910XXX0191 ← 1,000
8 0916XXX3235 ← 900
9 0913XXX5114 ← 700
10 0935XXX3443 ← 700
11 0938XXX0124 ← 700
12 0936XXX9639 ← 700
13 0937XXX8051 ← 700
14 0912XXX2397 ← 600
15 0912XXX1740 ← 600
× اپلیکیشن قم تیکت را نصب کنید.
پیگیری خرید
×