به علاقه‌مندی‌ها اضافه شد.
از علاقه‌مندی‌ها حذف شد.

تا پایان سال با خرید هر عدد بلیط 100 امتیاز کسب کنید و با کسب حداقل 5,000 امتیاز معادل کل امتیاز کسب شده را به تومان، دریافت کنید.
اعتبار امتیازات کسب شده تا تاریخ 28 اسفند و تعداد دفعات دریافت جایزه در هر سال، یکبار میباشد.

شماره موبایل:

لیست 15 خریدار برتر قم تیکت:
رتبه شماره موبایل امتیاز کسب شده
1 0919XXXX612 ← 16,000
2 0919XXXX493 ← 15,500
3 0912XXXX087 ← 11,000
4 0920XXXX206 ← 7,200
5 0919XXXX270 ← 7,200
6 0919XXXX355 ← 7,000
7 0910XXXX803 ← 6,600
8 0911XXXX232 ← 6,400
9 0990XXXX355 ← 6,100
10 0939XXXX670 ← 6,100
11 0919XXXX259 ← 6,000
12 0912XXXX090 ← 5,500
13 0919XXXX653 ← 5,400
14 0911XXXX533 ← 5,400
15 0930XXXX864 ← 5,300
پیگیری خرید
×