شما اینجا هستید : قم تیکت border امتیاز سنجی

امتیاز خرید بلیط
Tik با خرید بیشتر امتیاز خود را افزایش دهید، هر 1000 تومان خرید 10 امتیاز.
Tik کسب درآمد : برای دیگران با شماره موبایل خودتان خرید کنید و جایزه نقدی خود را افزایش دهید.
Tik پایان طرح: پایان سال 97، پرداخت جایزه با کسب حداقل امتیاز 5,000 تومان.

شماره موبایل :   
عدد 3451 را وارد کنید:

Tik پانزده خریدار برتر

قم تیکت :

رتبه شماره موبایل امتیاز کسب شده دریافت جایزه
1 0919XXX9259 9,404 تومان
2 0912XXX3074 8,789 تومان
3 0912XXX3212 8,256 تومان
4 0914XXX4431 8,092 تومان
5 0919XXX0501 6,261 تومان
6 0912XXX5628 5,957 تومان
7 0930XXX0897 5,930 تومان
8 0912XXX2570 5,483 تومان
9 0937XXX5312 5,319 تومان
10 0912XXX0840 4,893 تومان
107- تومان
11 0912XXX9497 4,643 تومان
357- تومان
12 0919XXX1201 4,466 تومان
534- تومان
13 0912XXX2100 4,312 تومان
688- تومان
14 0936XXX3190 4,075 تومان
925- تومان
15 0939XXX0792 4,053 تومان
948- تومان